_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Dodatkowe środki na przeciwdziałanie COVID-19

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. informujemy, że Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie jako stowarzyszenie prowadzące Dom Pogodnej Jesieni – dom pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych otrzymało z budżetu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej za pośrednictwem Powiatu Tarnowskiego  dotacje  w roku 2020 i 2021.

Dotacje, zarówno w roku 2020 i 2021 przeznaczyliśmy na dofinansowanie dodatkowego wynagrodzenia (nagrody dla pracowników DPJ) osobom zatrudnionych w DPJ w szczególności narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-Cov-2 oraz na zakup środków ochrony osobistej dla pracujących w DPJ.

Poniżej przedstawiamy tabelę dodatkowych środków na przeciwdziałanie COVID-19.

Ryszard Kuczyński