_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. nr 59/2 w m. Zdonia”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na zadanie pn.: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. nr 59/2 w m. Zdonia” mające na celu zwiększenie atrakcyjności obszaru LGD Dunajec-Biała dla mieszkańców i turystów, zwiększenie dostępu do oferty czasu wolnego oraz pobudzenia aktywności i integracji mieszkańców, poprzez wykonanie modernizacji świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. nr 59/2 w m. Zdonia współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.