_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Nowy bus w Samarytańskim Towarzystwie

Dzięki dotacji pozyskanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach realizacji zadania pn. „Likwidacja barier transportowych w Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie”, Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II zakupiło nowy samochód. Jest to przestronny, 9 osobowy Ford Transit MCA 2.0 New EcoBlue, przystosowany do przewozu osób  niepełnosprawnych w tym 2 wózków inwalidzkich, wyposażony w windę oraz stopień boczny ułatwiający wsiadanie. Samochód na co dzień będzie służył do przewozu mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie.

Czytaj dalej →

Podziękowanie

Mieszkańcy Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie pragną złożyć serdeczne podziękowania młodzieży ze  Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie za bezinteresowną pomoc w postaci upominków świątecznych wykonanych własnoręcznie (figurki, kartki, pierniki, stroiki). Upominki te wywołały uśmiech na twarzach naszych mieszkańców, który jest szczególnie ważny w tak ciężkim czasie.
Jesteśmy wdzięczni za otrzymane upominki.

Czytaj dalej →

Dofinansowanie

Projekt „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” – III nabór

Nasza placówka realizuje grant pn. Wsparcie kadry Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19,  w ramach projektu „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”.

Cele główne grantu: Organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez:
1. Wypłacenie jednorazowej nagrody dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami;

Wartość grantu wynosi 17 555,99 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

W wyniku realizacji grantu będzie możliwe:  
1. Objęcie wsparciem w postaci nagród wypłaconych jednorazowo 17 pracowników w łącznej kwocie 17 555,99 zł;

Projekt „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej
w związku z zagrożeniem COVID-19”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Wybór najkorzystniejszej oferty