_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Miesiąc: kwiecień 2021

Projekt „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” – II nabór

Nasza placówka realizuje grant pn. Wsparcie kadry Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19,  w ramach projektu „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”.

Cele główne grantu: Organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez:
1. Wypłacenie jednorazowej nagrody dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami;

Wartość grantu wynosi 41 325,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 22.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

W wyniku realizacji grantu będzie możliwe:  
1. Objęcie wsparciem w postaci nagród wypłaconych jednorazowo 29 pracowników w łącznej kwocie 41 325,00 zł;

Projekt „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej
w związku z zagrożeniem COVID-19”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Archiwa: