_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Miesiąc: grudzień 2020

Życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pracownicy i dyrektor Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie składają najlepsze życzenia, radości, pogody ducha i zdrowia, które szczególnie w tym okresie jest nam wszystkim bardzo potrzebne.

Życzenia w sposób szczególny kierujemy do rodzin mieszkańców naszej placówki, które z uwagi na utrzymujące się zagrożenie epidemiczne, nie będą mogły w te święta odwiedzić swoich bliskich przebywających w Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie.

Za utrudnienia przepraszamy i jednocześnie przypominamy, że placówka umożliwia kontakt z mieszkańcami poprzez telefony stacjonarny i komórkowy oraz aplikacje Skype i Messenger po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z koordynatorem.

Za kontakt rodzin i bliskich z mieszkańcami odpowiedzialni są opiekunowie pracujący w Domu Pogodnej Jesieni na każdej zmianie dziennej w godzinach od 9 do 18, a koordynatorem nadzorującym jest pani Katarzyna Walichowska – terapeuta zajęciowy.

Nr stacjonarny – 14 66 53 631 w. 16

Nr  komórkowy – 603 386 545

Dyrektor Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie

Ryszard Kuczyński

Fundusze Europejskie w walce z COVID-19

Nasza placówka realizuje grant pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel główny grantu: ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pensjonariuszy oraz personelu Domu Pogodnej Jesieni

Wartość grantu wynosi: 25 420,05 zł

Okres realizacji grantu: od 01 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zadanie grantowe współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020,  V Oś Priorytetowa – Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Zadanie grantowe jest realizowane przez  Narodowy Fundusz Zdrowia – Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia.

Projekt „Sami-Dzielni! – RAZEM PRZECIW COVID-19”

Nasza placówka realizuje grant pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających kontakt on-line z rodziną i otoczeniem” w ramach zadania grantowe pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pogodnej Jesieni  w związku z zagrożeniem  i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem.

Wartość grantu wynosi: 8 240 zł z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji grantu: od 20.11.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19”  jest realizowane w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020,  II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Czytaj dalej →

Archiwa: