_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Fundusze Europejskie w walce z COVID-19

Nasza placówka realizuje grant pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel główny grantu: ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pensjonariuszy oraz personelu Domu Pogodnej Jesieni

Wartość grantu wynosi: 25 420,05 zł

Okres realizacji grantu: od 01 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zadanie grantowe współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020,  V Oś Priorytetowa – Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Zadanie grantowe jest realizowane przez  Narodowy Fundusz Zdrowia – Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia.