_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Warsztaty

Projekt „Samarytański wolontariat w szkołach” – Dzień otwarty wolontariatu w Zakliczynie – Warsztaty dla wolontariuszy

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie w ramach projektu „ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM” zorganizowała cykl warsztatów skierowanych dla wolontariuszy i osób zainteresowanych wolontariatem.

Warsztaty prowadzi p. Izabela Ożegalska, członek Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie, koordynator wolontariuszy Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie. Cykl warsztatów dla wolontariuszy organizowany jest w ramach projektu „ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM” realizowanego przez Samarytańską Federację Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Spotkania odbyły się:

Moduł Data Godziny Tematyka
I 12.07.2007 12-14 Budowanie pozytywnej atmosfery w grupie – zajęcia integracyjne
II 17.07.2007 14-16 Poznawanie siebie – wzmacnianie poczucia własnej wartości
III 18.07.2007 13-15 Rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej
IV 18.07.2007 15-17 Motywacja do podejmowania działań prospołecznych

Ostatni, V moduł planowany jest w sierpniu 2007 roku. W czasie warsztatów planowane jest opracowanie wspólnego projektu wolontariuszy dotyczącego organizacji czasu wolnego dla seniorów z Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie.