_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Dzień otwarty

Projekt „Samarytański wolontariat w szkołach” – Dzień otwarty wolontariatu w Zakliczynie

19 czerwca 2006 roku w Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie w godzinach od 10 do 12 odbyła się impreza otwarta promująca ideę wolontariatu – DZIEŃ OTWARTY WOLONTARIATU.

W wydarzeniu organizowanym przez Samarytańską Federację Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie w ramach projektu „ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM” uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku. W przygotowanie i przeprowadzenie Dnia Otwartego pod przewodnictwem p. Izabeli Ożegalskiej (koordynatora wolontariuszy) zaangażowała się grupa wolontariuszy działająca od 2006 roku na rzecz mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie.

W czasie spotkania omówiono ideę wolontariatu, wolontariusze opowiedzieli o swoich doświadczeniach, refleksjach i motywacjach związanych z pracą wolontarystyczną, opowiedzieli o swojej dotychczasowej działalności na rzecz seniorów.

Mieszkańcy i pracownicy wyrazili swoje pozytywne opinie o pracy wolontariuszy.

Uczestnicy spotkania zwiedzili Dom Pogodnej Jesieni a także aktywnie uczestniczyli w zorganizowanych zabawach integracyjnych.

Spotkanie uświetnił swoją obecnością pan Stefan Ściborowicz, inicjator powstania Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie i jego pierwszy Prezes.

Pamiątką DNIA OTWARTEGO WOLONTARIATU jest płaskorzeźba wykonana z masy solnej – wspólne dzieło wolontariuszy, młodzieży, mieszkańców i pracowników placówki.

Dla uczestników wydarzenia przygotowano również materiały informacyjno – promocyjne o wolontariacie oraz mały poczęstunek.

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ I ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

DZIEŃ OTWARTY WOLONTARIATU zorganizowany został w ramach projektu „ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM” realizowanego przez Samarytańską Federację Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.