_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

10 LAT

4 lutego 2003 roku upłynęło 10 lat od zarejestrowania Samarytańskiego Towarzystwa w Sądzie Okręgowym w Tarnowie. Uroczyste obchody X – lecia działalności Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II odbyły się w sobotę 24 mają 2003 roku w Zakliczynie.
Członkowie Towarzystwa oraz zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystym nabożeństwie w Kościele Parafialnym p.w. Św.Idziego w Zakliczynie. Następnie wspólnie przemaszerowali do zakliczyńskiego ratusza, gdzie odbyła się dalsza część obchodów. Tutaj o godzinie 12.00 rozpoczęła się konferencja z udziałem przedstawicieli zagranicznych organizacji samarytańskich z Niemiec (Elżbieta Rupala i Stefan Sandbrink z ASB) i Czech (Jiri Chara), regionalnych polskich organizacji pozarządowych, władz samorządowych oraz członków Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II.
Na wstępie Prezes Towarzystwa Józef Gwiźdź przywitał wszystkich zebranych słowami: „Jesteśmy po to, by nieść pomoc ludziom starszym, niepełnosprawnym, dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych, ofiarom klęsk żywiołowych, by służyć wszystkim potrzebującym.”
Następnie w swoim krótkim referacie podsumował dziesięcioletni dorobek Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II, zwracając uwagę na bezinteresowne zaangażowanie wielu ludzi dobrej woli. Dzięki nim samarytańska idea niesienia pomocy bliźniemu wciąga i przekonuje następnych, w tym młodzież szkolną.
W trakcie uroczystości wręczono też tytuły Honorowego Członka

Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II. Otrzymali je: Tadeusz Nosek (pośmiertnie), Stanisław Ciepierski, Stanisław Chrobak, Stanisław Flakowicz, Leszek Kiełbasa, Maria Kwiek, Jerzy Marszałowicz, Izabela Nosek, Helena Ramian, Stefan Ściborowicz, Stefan Świderski. W imieniu wyróżnionych dziękował za życzliwą pamięć Stefan Ściborowicz. Jak przystało na lokalnego patriotę, odwoływał się w swym wystąpieniu do historii Zakliczyna i tradycji solidarności międzyludzkiej. – Dziękuję za wyróżnienie mojej osoby, a do władz apeluję o pomoc przy rozbudowie Domu Pogodnej Jesieni. Zwracam się tu między innymi w stronę wójta Zakliczyna… – powiedział na zakończenie.
Wójt Kazimierz Korman i kilku innych zaproszonych gości złożyli samarytanom jubileuszowe gratulacje i życzyli większego społecznego zrozumienia dla charytatywnej działalności. Deklaracji konkretnego wsparcia organizacji nie usłyszano jednak podczas konferencji. Po rozważaniach nad dalszymi kierunkami rozwoju Towarzystwa nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej z Zakliczyna pod kierunkiem Adama Pyrka. Całość konferencji zakończył uroczysty obiad przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie.
Obchody 10-lecia Towarzystwa zakończyło wieczorne spotkanie integracyjne uczestników konferencji w Domku Myśliwskim w Kończyskach.