_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Historia Domu

Od początku istnienia Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II (rok założenia 1993), inicjatorom przyświecała myśl utworzenia i prowadzenia przez stowarzyszenie stacjonarnej placówki opiekuńczej. Wynikało to z potrzeb środowiskowych społeczności lokalnej gminy Zakliczyn.

W roku 1993 Rada Gminy Zakliczyn wydzierżawiła nieodpłatnie Samarytańskiemu Towarzystwu nieruchomości po byłej lecznicy zwierząt wraz z działką o powierzchni 0,44 ha, początkowo na 20 lat. W roku 1997 Towarzystwo wykupiło od Gminy nieruchomości i zostało użytkownikiem wieczystym działki.

W latach 1993 – 1994 członkowie Samarytańskiego Towarzystwa całą swoją energię skierowali na rzecz zaadaptowania i wyremontowania budynku po byłej lecznicy zwierząt na stacjonarny dom pomocy, wykorzystując między innymi pomoc finansową:

 • Rady Sołeckiej Zakliczyna,
 • Rady Gminy Zakliczyn,
 • Wojewody Tarnowskiego,
 • Funduszu PHARE – SED, Program 022,
 • Fundacji „Polska wieś 2000”
 • z nawiązek kierowanych przez prokuratorów za tzw. zaniechanie spraw sądowych,
 • z przeprowadzanych kwest i zbiórek,
 • darowizn i wpłat osób prywatnych i firm.

Adaptacja zdewastowanego budynku była możliwa także dzięki nieodpłatnej pracy i nieodpłatnym świadczeniu różnych usług (projektowych, transportowych, budowlanych itp.) sympatyków i działaczy Towarzystwa.

Inicjatorzy idei utworzenia stacjonarnej placówki opiekuńczej – Domu Pogodnej Jesieni, zdołali zgromadzić wokół tego przedsięwzięcia grono ludzi wrażliwych na los tych, którzy z różnych względów, nie byli w stanie znaleźć swego miejsca w nowej rzeczywistości społeczno – ekonomicznej naszego kraju. W efekcie udało się im stworzyć organizację o charakterze charytatywnym w regionie wiejskim, nie posiadającym w zasadzie tradycji podejmowania zorganizowanych działań charytatywnych. To dzięki temu można było powołać do życia dom pomocy społecznej, gdzie ludzie starzy, sterani życiem i ciężką pracą rolnika (między innymi ludzie, którzy nie posiadając własnych gospodarstw, zmuszeni byli „służyć u gospodarzy”) znaleźli godne warunki życia („także jego chwil ostatnich”), mogąc przebywać wśród ludzi wrażliwych na ich los, starających się stworzyć im przynajmniej namiastkę ciepła rodzinnego domu. Dla wielu mieszkańców (zwłaszcza wspomnianej wcześniej swoistej grupy „służących galicyjskich komorników”) Dom Pogodnej Jesieni stał się tak naprawdę jedynym i pierwszym w ich życiu domem rodzinnym, którego ciepła zaznali. Szczytne idee samarytańskiej pomocy bliźnim, jakimi kierowali się twórcy Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II zostały w sposób praktyczny i efektywny wcielone w życie.

Rozbudowa i modernizacja

Rozbudowa i modernizacja Domu Pogodnej Jesieni – lata 2000 – 2006
Kolejne etapy prowadzonej przez Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie Inwestycji „Rozbudowa i modernizacja Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie.

L.p. Opis Termin realizacji Koszt w zł Źródła finansowania, uwagi
1. Opracowanie dokumentacji projektowej 2000 rok 23.000,00 Środki własne
2. Uzyskanie pozwolenia na rozbudowę i modernizację DPJ 2000 rok
3. Wykonanie wewnętrznej asfaltowej drogi dojazdowej 2000 rok 19.000,00 Środki własne, Urząd Gminy Zakliczyn
4. Wykonanie przyłącza energetycznego 2000 rok 7.000,00 Środki własne
5. Wykonanie ław i ścian fundamentowych nowego skrzydła budynku, wykonanie podszybia windy i jego izolacja 2002 rok 57.000,00 Środki własne
6. Wykonanie stolarki okiennej w istniejącym budynku 2002 rok 25.000,00 Arbeiter Samariter Bund- niemiecka organizacja partnerska, środki własne
7. Zakup stolarki okiennej do nowego skrzydła budynku 2003 rok 32.684,95 Arbeiter Samariter Bund- niemiecka organizacja partnerska
8. Wykonanie nowego skrzydła budynku – stan surowy zamknięty, parter wykończony użytkowo 2004 rok 770.863,40 Dotacja Samorządu Województwa Małopolskiego ze środków PFRON, Arbeiter Samariter Bund – niemiecka organizacja partnerska, środki własne

2005

Wykonano na piętrze nowego skrzydła DPJ: instalacje: elektr., wod-kan. i co, tynki, malowanie, ułożenie wykładziny i paneli podłogowych i inne prace wykończeniowe– wartość prac – 206 062,02 zł. Środki własne, pożyczka Rady Gminy Zakliczyn, materiały takie jak: płytki, panele podłogowe, wykładzina podłogowa, kleje, emulsje i inne oraz ułożenie i wymalowanie pomieszczeń zakupiono i wykonano w ramach projektu społecznego METRO – Edukacja 2005.

2006

Wykonano:

 • dobudowa ewakuacyjnej klatki schodowej,
 • systemy: alarmowy – przeciwpożarowy,alarmowy – przyzywowy, system oddymiający klatki schodowe,
 • remonty mające na celu powiększenie powierzchni mieszkalnej w pokojach – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005r.,
 • wykonanie dodatkowej łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze DPJ,
 • docieplenie całego budynku DPJ styropianem i wykonanie elewacji akrylowej,
 • zakup i montaż windy osobowej przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym w pozycji leżącej,

Źródła finansowania: Środki własne, ASB Niemcy, Wojewoda Małopolski.

2007

 • oddano trzecią kondygnację do użytku, zakończono prace instalacyjne i wykończeniowe Domu Pogodnej Jesieni,
 • zamontowano system alarmowo – przeciwpożarowy oraz system alarmowo – przyzywowy.
 • zakup i montaż windy osobowej przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym w pozycji leżącej,

2008

 • „Stwórzmy razem ogród marzeń” – projekt społeczny ASB i METRO Grup. Wolontariusze z Niemiec, Rosji, Rumunii i Polski zagospodarowali teren wokół Domu Pogodnej Jesieni oraz wymienili stare ogrodzenie.

2009

 • Wykonanie remontu strychu w DPJ, dzięki czemu wykonano szatnię dla pracowników, pomieszczenie socjalne, wc dla personelu, pomieszczenia biurowe.

2011

 • Rozbudowa DPJ od strony południowej, dzięki czemu powstało 6 lokali mieszkalnych z łazienkami.

2012

 • Remont dwóch łazienek w północnej części DPJ
 • Opracowano nową instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.
  „Złota Klamra 2012” została uznana przez Samariter International za imprezę wartą naśladowania.

2013

 • Elewacja dobudowanej części budynku
 • Remont pokoi na I piętrze w starej części DPJ

2014

 • Zakup 9-osobowego samochodu Ford Transit Custom przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

2015

 • Malowanie w DPJ 9 pokoi i środkowej klatki schodowej i przylegających do niej korytarzy
 • Monitoring
 • Ufundowanie przez Samarytańskie Towarzystwo 5 stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce w gimnazjach w Zakliczynie i Paleśnicy.