previous arrow
next arrow
Slider

Projekt „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” – II nabór

Nasza placówka realizuje grant pn. Wsparcie kadry Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19,  w ramach projektu „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”.

Cele główne grantu: Organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez:
1. Wypłacenie jednorazowej nagrody dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami;

Wartość grantu wynosi 41 325,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 22.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

W wyniku realizacji grantu będzie możliwe:  
1. Objęcie wsparciem w postaci nagród wypłaconych jednorazowo 29 pracowników w łącznej kwocie 41 325,00 zł;

Projekt „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej
w związku z zagrożeniem COVID-19”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Komunikat!

Dyrektor Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie informuje, że od dnia 16.03.2021 r. zostają wznowione odwiedziny u mieszkańców domu na zasadach zawartych w „Procedurze odwiedzin mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie w okresie wzmożonego reżimu sanitarnego”

Mieszkańców można odwiedzać codziennie w godzinach 10.00-12.0014.00-16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Na wizytę u jednego mieszkańca przeznacza się nie więcej niż 30 min.

Termin wizyty należy uzgodnić telefonicznie z pracownikami DPJ pod podanymi poniżej numerami:

tel. stacjonarny – 14 66 53 631 w. 12

tel.  komórkowy – 603 386 545

Dyrektor Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie

                                                                     Ryszard Kuczyński

Podziękowanie

Wyniki konkursu ZUS

Z radością i dumą pragniemy się z Państwem podzielić wynikami naboru w konkursie ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z listą rankingową Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie znalazło się na pierwszym miejscu wymienionej listy!

Konkurs ZUS dotyczy projektów związanych z utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Projekt zgłoszony przez Samarytańskie Towarzystwo otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i został zakwalifikowany do realizacji.

W związku z tym, że w ramach realizacji projektu Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie jest zobowiązane do wniesienia wkładu własnego, zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich darczyńców i sympatyków o wsparcie naszego Towarzystwa wpłatami 1 % podatku dochodowego. Państwa wpłaty ułatwią nam realizację założonego celu, którym jest stworzenie lepszych i bezpieczniejszych warunków pracy dla personelu zatrudnionego w Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie.

Wszystkim darczyńcom z góry dziękujemy.

Zarząd Samarytańskiego Towarzystwa
im. Jana Pawła II w Zakliczynie
oraz
Dyrekcja Domu Pogodnej Jesieni

Szczegóły projektu:

https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2020.01

Życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pracownicy i dyrektor Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie składają najlepsze życzenia, radości, pogody ducha i zdrowia, które szczególnie w tym okresie jest nam wszystkim bardzo potrzebne.

Życzenia w sposób szczególny kierujemy do rodzin mieszkańców naszej placówki, które z uwagi na utrzymujące się zagrożenie epidemiczne, nie będą mogły w te święta odwiedzić swoich bliskich przebywających w Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie.

Za utrudnienia przepraszamy i jednocześnie przypominamy, że placówka umożliwia kontakt z mieszkańcami poprzez telefony stacjonarny i komórkowy oraz aplikacje Skype i Messenger po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z koordynatorem.

Za kontakt rodzin i bliskich z mieszkańcami odpowiedzialni są opiekunowie pracujący w Domu Pogodnej Jesieni na każdej zmianie dziennej w godzinach od 9 do 18, a koordynatorem nadzorującym jest pani Katarzyna Walichowska – terapeuta zajęciowy.

Nr stacjonarny – 14 66 53 631 w. 16

Nr  komórkowy – 603 386 545

Dyrektor Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie

Ryszard Kuczyński