_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Złota Klamra 2024

W dniu 11 czerwca br., już po raz 19 odbyła się międzypokoleniowa impreza kulturalno-integracyjna „Złota Klamra 2024”. Założeniem było, aby tegoroczna impreza przykładem lat ubiegłych odbyła się w ogrodzie DPJ, jednak prognoza pogody zmusiła organizatorów do przeniesienia wszystkiego w gościnne progi, sąsiadującego domu weselnego „TARA”.

W trakcie imprezy przedstawiciele Zarządu Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie na czele z Prezesem – Józefem Gwiżdżem podziękowali odchodzącemu  na emeryturę p. Ryszardowi Kuczyńskiemu – dyrektorowi Domu Pogodnej Jesieni oraz współzałożycielowi Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 30 lat pacy.

Mieszkańcy DPJ podziękowali za troskę i opiekę, zrozumienie i otwarte serce na potrzeby osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych, zaś pracownicy za wieloletnią współpracę.

Oprócz członków stowarzyszenia i mieszkańców DPJ w uroczystości brali udział zaproszeni goście, a także mieszkańcy DPS-u ze Stróż, mieszkańcy DPJ z Tuchowa który prowadzą siostry Józefitki, a także uczestnicy WTZ z Dzierżanin.

Najmłodsi uczestnicy imprezy, dzieci ze Szkoły Podstawowej ze Stróż przygotowały wspaniały występ. Był taniec, śpiew a nawet akrobacje wykonane przez jedną z uczennic.

O oprawę muzyczną zadbał  p. Tadeusz Malik wraz z kapelą podwórkową „Gulony”.

Nie zabrakło konkursów z nagrodami i wspólnych tańców. W przerwie między zabawami  wszyscy uczestnicy spotkania skosztowali pysznego bigosu „po samarytańsku”, który przygotowany został przez panie kucharki z DPJ.

Jak co roku wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu działającego przy Szkole Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie pod opieką p. Justyny Iwaniec oraz p. Rafała Łopatki dzielnie i bezinteresownie wspierali pracowników i mieszkańców podczas trwania imprezy.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wsparli finansowo i rzeczowo organizację Złotej Klamry:

 • Staroście Tarnowskiemu Jackowi Hudymie za wsparcie rzeczowe.
 • Dyrektor PCPR Annie Górskiej za wsparcie ze środków PFRON.
 • Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn Dawidowi Chrobakowi za wsparcie finansowe.
 • Czesławie i Adamowi Czaplakom.
 • Aleksandrze Warjas.
 • Kołu Gospodyń Wiejskich Zdonianki za wsparcie w postaci pysznych ciast.
 • Hurtowni spożywczej JAWIT z Krosna
 • Firmie GRUBCIO producentowi wyrobów garmażeryjnych z Tarnowa.
 • Piekarni Henryk Migdał z Zakliczyna.
 • Przedsiębiorstwu handlowo-usługowemu PAWIK Paweł Opioła.
 • Firmie handlowo-usługowej ELDOX Edward Oleksy.
 • Firmie Almarco Aleksander Bajorek z Zakliczyna.
 • Delikatesom Centrum panu Markowi Królowi.
 • Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej POKÓJ Filipowice.
 • Toruńskim Zakładom Materiałów Opatrunkowych panu Mariuszowi Kuźmie.
 • Pracownikom DPJ za podarowanie ciast i ciastek.

  Poniżej przedstawiamy fotoreportaż autorstwa Stanisława Kusiaka.

  p.o. Dyrektora – Magdalena Oleksik