_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Powódź 1997

Współpraca z Arbeiter Samariter Bund (ASB) – powódź 1997

Pomoc powodzianom 1997
Pierwszym wspólnym projektem pomocowym Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie oraz Arbeiter Samariter Bund z Kolonii była akcja humanitarna na rzecz powodzian w Polsce Południowej w czasie powodzi w 1997 i 1998 roku. Z pomocy szacowanej na około 2 mln złotych skorzystało 24356 powodzian, bezpośrednia pomoc dla nich dotarła do 30 miejscowości w ówczesnym województwie tarnowskim, 11 miejscowości w województwie tarnobrzeskim, 7 w nowosądeckim, 2 miejscowości we wrocławskim, 2 miejscowości w wałbrzyskim, 2 miejscowości w kieleckim i 2 miejscowości w województwie opolskim.


Realizacja tego projektu była dla Samarytańskiego Towarzystwa pierwszym bardzo ważnym sprawdzianem organizacyjnym i proceduralnym. Projekt był finansowany również ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec. Nasza organizacja sporządziła stosowną dokumentację prowadzonych działań i dokonała rozliczenia rzeczowego i finansowego przeprowadzonych akcji, które zostało zatwierdzone przez stronę niemiecką.