_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Historia

• 1992 – Powstanie Komitetu Założycielskiego powołującego Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie.

• 04.02.1993 – rejestracja stowarzyszenia „Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II” w Sądzie Okręgowym w Tarnowie.

• 1994 – wydzierżawienie od Rady Gminy Zakliczyn zdewastowanego budynku po byłej lecznicy zwierząt oraz działki na okres 20 lat.

• 1994-1995 – remont generalny i adaptacja wydzierżawionego budynku na stacjonarną placówkę opiekuńczą i jej wyposażenie.

• 21.01.1995 – uruchomienie Domu Pogodnej Jesieni – stacjonarnej placówki opiekuńczej dla osób starych, z upadłych gospodarstw rolnych.

• wrzesień 1996 – rozpoczęcie akcji dożywiania dzieci z rodzin ubogich i patologicznych.

• 04.11.1996 – wyróżnienie Samarytańskiego Towarzystwa Listem Gratulacyjnym Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Andrzeja Bączkowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.

• 1996 – nawiązanie współpracy z niemiecką organizacją pozarządową Arbeiter Samariter Bund e.v. z Kolonii.

• 1996 – powstanie Koła Młodych Samarytan, tworzonego przez uczniów Szkoły Podstawowej w Zakliczynie.

• 1997 – 1998 – wspólna akcja pomocy powodzianom w Polsce Południowej przeprowadzona przez Samarytańskie Towarzystwo i Arbeiter Samariter Bund.

• listopad 1997 – wykupienie od Gminy Zakliczyn budynków Domu Pogodnej Jesieni oraz przejęcie w użytkowanie wieczyste działki o powierzchni 0,44 ha, na której znajdują się te budynki.

• 21.11.1998 – ponowne wyróżnienie Samarytańskiego Towarzystwa Listem Gratulacyjnym Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Longina Komołowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.

• 1999 – podjęcie decyzji o rozbudowie i modernizacji Domu Pogodnej Jesieni i wykonanie projektu budowlanego planowanej inwestycji.

• 24.03.2000 – uzyskanie od Starostwa Powiatowego w Tarnowie pozwolenia na rozbudowę i modernizację prowadzonej placówki opiekuńczej.

• 11.11.2000 – Samarytańskie Towarzystwo zostaje półfinalistą konkursu organizowanego pod patronatem Prezesa Rady Ministrów na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską PRO PUBLICO BONO.

• kwiecień – maj 2001 – uzyskanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych.

• lipiec – grudzień 2001 – wspólna akcja pomocy dla powodzian z terenu Małopolski przeprowadzona przez Samarytańskie Towarzystwo i Arbeiter Samariter Bund.

• marzec – czerwiec 2002 – wykonanie ław i ścian fundamentowych w ramach rozbudowy Domu Pogodnej Jesieni.

• lipiec – grudzień 2002 – realizacja projektu „Opieka nad seniorami moją szansą wyjścia z kryzysu” w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – okresowe zatrudnienie 5 osób na stanowisku opiekuna w Domu Pogodnej Jesieni.