_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Projekty 2001

Współpraca z Arbeiter Samariter Bund (ASB)

Projekty 2001

  • doposażenie Domu Dziecka w Jasieniu – w ramach tego projektu zakupiono wyposażenie do pokoi mieszkalnych i świetlicy, sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie do gabinetu lekarskiego oraz izolatki. Łączna wartości projektu to 19.889,00 zł.
  • dystrybucja leków dla mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu Małopolski. Na ten cel otrzymaliśmy leki o wartości 200.318,78 złotych. Na realizację tego projektu Towarzystwo otrzymało również dotację od Wojewody Małopolskiego w kwocie 8.000,00 zł.
  • w lipcu 2001 nasze Towarzystwo otrzymało kosmetyki o wartości 41. 848,40 zł. Zostały one przeznaczone na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Jasieniu, dzieci uczęszczających do warsztatów terapii zajęciowej prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tarnowie oraz dla mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie.
  • kontynuowano projekt dystrybucji nieodpłatnych leków dla ubogich mieszkańców z terenu powiatu tarnowskiego. Łączna wartość leków przekazanych w 2001 roku wyniosła 46.128,40 złotych.
  • w okresie od sierpnia do września 2001 roku Towarzystwo realizowało akcje pomocy dla ofiar powodzi w Polsce południowej.
  • w październiku Towarzystwo otrzymało 33 europalety pieczywa cukierniczego – mieszanki waflowo-keksowej o wartości 47.542,81 zł. Przeznaczono ją dla rodzin poszkodowanych w powodzi oraz potrzebujących.
  • Towarzystwo prowadziło również na zlecenie ASB projekt dystrybucji 400 paczek z żywnością, przeznaczonych dla rodzin najbardziej poszkodowanych w powodzi w lipcu 2001 roku. Wartość przekazanych artykułów spożywczych wyniosła 23.464,00 zł.