_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Współpraca z ASB

Współpraca z Arbeiter Samariter Bund (ASB)

Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II chcąc rozwinąć swoją działalność na rzecz potrzebujących czyniło starania o nawiązanie kontaktów z podobnymi niemieckimi organizacjami pozarządowymi. W kwietniu 1996 roku Członek Zarządu Samarytańskiego Towarzystwa Ryszard Kuczyński wraz z członkiem Towarzystwa mgr Antonim Góralem, wystosowali list do biura pośredniczącego w nawiązywaniu kontaktów między niemieckimi i polskimi organizacjami w Salzgitter z propozycją współpracy. Efektem działań podjętych przez biuro pośrednictwa była odpowiedź niemieckiej organizacji Arbeiter Samariter Bund e.v. w Kolonii (ASB).
Osobą reprezentującą ASB – Referat Współpracy z zagranicą była Elżbieta Rupala – obywatel Niemiec, Polka z pochodzenia. Dzięki jej zaangażowaniu w styczniu 1997 roku doszło do nawiązania współpracy pomiędzy ASB i Samarytańskim Towarzystwem.

Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V. Bundesverband w Kolonii jest federacyjnym związkiem, w skład którego wchodzi 300 okręgowych związków samarytańskich, skupiających około miliona członków. Statutowym celem tej organizacji jest szerzenie idei samarytańskiej a najważniejszym zadaniem jest niesienie pomocy potrzebującym. Organizacja jest wspierana finansowo przez rząd niemiecki. ASB wywodzi się z ruchu robotniczego końca XIX wieku.

Współpraca naszych organizacji polega na wymianie informacji i doświadczeń, a przede wszystkim na wspólnym przeprowadzaniu projektów pomocowych i strukturalnych. Pierwszym wspólnym projektem pomocowym była akcja humanitarna na rzecz powodzian w Polsce Południowej w czasie powodzi w 1997 i 1998 roku