_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Złota Klamra 2017

W dniu 8 czerwca br. już po raz trzynasty odbyło się międzypokoleniowe spotkanie integracyjne „Złota Klamra”, tym razem na „Zielonej Świetlicy” przy ul. Malczewskiego w Zakliczynie.
W tym roku na początku imprezy uhonorowaliśmy dyplomem uznania i medalem „Samarytanina 2016 roku” za wieloletnią, bezinteresowną pomoc udzielaną mieszkańcom Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie panią Urszulę Knapik Z Faściszowej.

W zakliczyńskiej muszli koncertowej zaprezentował się w całej krasie chór nauczycieli i uczniów działający przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pod batutą pana Adama Pyrka prezentując zawsze żywe utwory sprzed lat, między innym z repertuaru Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze i Wioletty Villas. Występy chóru przeplatały tańce ośmioletnich adeptów tańca Stowarzyszenia Klasa z Tarnowa Emilki Sajdak i Adriana Surgi.

W następnej kolejności do wspólnego biesiadowania zachęcił uczestników wirtuoz akordeonu pan Tadeusz Malik.
W trakcie imprezy jej goście mogli skorzystać z przejażdżki po okolicach Zakliczyna oferowanych przez Stanisława Ziółkowskiego zaprzęgiem pary pięknych koni, tzw. Półkoszką.

W czasie spotkania, jego uczestnicy byli sprawnie obsługiwani przez grupę trzydziestu wolontariuszy ze Szkolnego Koła Wolontariatu działające przy Gimnazjum w Zakliczynie i pracowników Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie. Specjałem, który od lat cieszy się wielkim uznaniem jest bigos po samarytańsku przygotowany przez kuchnię DPJ pod kierownictwem Kazimiery Mirek.

W wydarzeniu uczestniczyły grupy mieszkańców: Domu Pogodnej Jesieni z Zakliczyna, Domu Pomocy Społecznej ze Stróż, Domu Pogodnej Jesieni z Tuchowa wraz z opiekunami oraz przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich ze Stróż na czele z prezesem Ewą Krakowską. Ponadto w imprezie brała też udział grupa seniorów z Wojnicza, Brzeska, Tarnowa i gminy Zakliczyn, uczestnicy projektu „Aktywizacja i wsparcie społeczne osób poszkodowanych przez nazizm” realizowany przez Samarytańską Federację Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie, finansowanego ze środków EVZ Berlin i ASB z Kolonii (Niemcy).

Miło nam było też gościć: Radnych Powiatu Tarnowskiego Kazimierz Kormana, Adama Czaplaka, i panią Irenę Kusion, wiceburmistrza Zakliczyna Dawida Drukałę, Radnego Miasta i Gminy Zakliczyn Bogdana Litwę, oraz Przewodniczącego Miasta Zakliczyna Kazimierza Rybę oraz dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Mariana Sojata i kierownika GOPS w Zakliczynie panią Zuzannę Filipską.

Jeżeli chodzi o wrażenia ze „Złotej Klamry”, odsyłam państwa do artykułu mistrza pióra, dyrektora Gminnego Centrum Kultury na stronie internetowej www.zkliczyninfo.pl, który był obecny jako gość i opisał to samarytańskie wydarzenie kulturalne. Zapraszamy także na poniżej zamieszczony fotoreportaż autorstwa fotografika artysty Stanisława Kusiaka.

Chciałbym także podziękować instytucjom, firmom i osobom, które pomogły nam zorganizować Złotą Klamrę 2017:
1. Dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie
2. Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakliczynie.
3. Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
4. Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Tarnowie.
5. Toruńskim Zakładom Materiałów Opatrunkowych Citonet.
6. Bar Tropic Mariusza Osysko z Faściszowej.
7. Piekarnia Henryka i Małgorzaty Migdałów.
8. Delikatesy Centrum.
9. Monika Bartnik.
10. Stowarzyszenie pod Bocianim Gniazdem ze Stróż.
11. Stanisław Łaskawski.

Ryszard Kuczyński