_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Akcja charytatywna „Samarytańska Pomoc dla Ukrainy” dobiegła końca!

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych (SFOP) mająca siedzibę w Zakliczynie pragnie poinformować, że z dniem 31 marca br. zakończyła zbiórkę datków na rzecz osób poszkodowanych podczas wydarzeń na Majdanie w Kijowie.


W dniach od 9 do 23 marca z inicjatywy SFOP zostały przeprowadzone kwesty, w wyniku których zebrano kwotę 3 623,29 zł (trzy tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote 29/100). Zbiórki zorganizowano na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn i dzięki zaangażowaniu organizacji członkowskich SFOP, tj. Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakliczynie, Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach, pracowników placówki zamiejscowej SFOP w Brzesku, a także dzięki wolontariuszom ze Szkolnego Koła Wolontariatu przy ZSPiG w Zakliczynie.

Za pomoc w prowadzeniu zbiórki pragniemy podziękować panu Kazimierzowi Dudzikowi – dyrektorowi ZCK, ks. Pawłowi Mikulskiemu – proboszczowi parafii pw. Św. Idziego Opata i ks. Tomaszowi Kobierskiemu – proboszczowi parafii pw. Matki Bożej Anielskiej oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.

Szczególne podziękowania należą się jednak tym wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspomogli naszą akcję datkami wrzucanymi do puszki. Dziękujemy także za życzliwość i miłe słowo kierowane pod naszym adresem.

Zebrane pieniądze zostały przekazane ukraińskiej organizacji Unii Samarytan Ukrainy (SSU) opiekującej się ofiarami walk na Majdanie. Akcja SFOP była częścią większej akcji charytatywnej, w ramach której organizacje samarytańskie z 15 krajów zrzeszone w SAMARITAN INTERNATIONAL (SAM.I.), w geście solidarności z Ukrainą przekazały łącznie kwotę 30 000,00 euro na zakup leków, opatrunków i innych materiałów, które będą wykorzystane do opieki nad rannymi.

Wszystkim darczyńcom dziękujemy!

Renata Kusiak