_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Darowizna

Samarytańskie Towarzystwo im. Jana w Zakliczynie informuje, że w 2014 roku stowarzyszenie otrzymało darowizny o wartości 242 216,10 zł. W tym:
Darowizny pieniężne od osób fizycznych – 125 974,00zł.
Darowizny od osób prawnych – 93 938,50zł (rzeczowe o wartości 71 038,50 zł i pieniężne – 22 900,00zł).
Wpłaty 1 % podatku – 22 303,60zł.

Głównymi darczyńcami wśród osób prawnych byli:
Niemiecka Organizacja Humnitare Hilfe für Menschen in Not „ST. Elisabeth” z Düsseldorf’u – dary rzeczowe (leki, środki czystości) – 70 430,50zł.
Spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej w Zakliczynie – 20 000.00zł.
Otrzymane środki przeznaczono na realizację zadań statutowych Towarzystwa, między innymi wsparcie prowadzonego przez Samarytańskie Towarzystwo domu pomocy społecznej dla przewlekle somatycznie chorych – Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie i wsparcie placówki oświatowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we Wróblowicach.