_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Darowizny

Samarytańskie Towarzystwo im. Jana w Zakliczynie informuje, że w 2015 roku stowarzyszenie otrzymało darowizny o wartości 158 495,26 zł. W tym:

  1. Darowizny pieniężne od osób fizycznych – 130 847,00zł.
  2. Darowizny od osób prawnych – 4 980,09 (rzeczowe o wartości 3 530,60 zł i pieniężne – 1 449,49zł).
  3. Wpłaty 1 % podatku – 22 668,17zł.

Otrzymane środki przeznaczono na realizację zadań statutowych Towarzystwa, między innymi wsparcie prowadzonego przez Samarytańskie Towarzystwo domu pomocy społecznej dla przewlekle somatycznie chorych – Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie, wsparcie chorej Wiktorii Laskowskiej, wsparcie placówki oświatowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we Wróblowicach.