_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Folklorystyczna ”Złota Klamra 2016”

30 czerwca w godzinach popołudniowych, w ogrodzie Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie przy ulicy Grabina 11 odbyła się już po raz dwunasty impreza łącząca pokolenia. W tym roku słońce dopisało aż nadto, lecz parasole użyczone dzięki życzliwości jednej z miejscowych firm ochroniły od promieni słonecznych licznie zgromadzonych uczestników.


Jak zwykle nie zabrakło przedstawicieli Rady Powiatu na czele z Panią Ireną Kusion i Adamem Czaplakiem, natomiast Gminę Zakliczyn reprezentowali sekretarz Gminy pan Janusz Krzyżak i radny Ryszard Różak.

Współorganizatorem Złotej Klamry była Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych. Z tego powodu gościliśmy organizacje zrzeszone w SFOP i uczestników projektu „Wsparcie i aktywizacja społeczna osób poszkodowanych przez nazizm” z Tarnowa, Brzeska i gminy Zakliczyn.

Miło nam też było gościć mieszkanki DPS w Stróżach i seniorów DPJ z Tuchowa. Jak co roku aktywnymi uczestnikami Złotej Klamry była liczna grupa członków Klubu Seniora z Zakliczyna. Po raz pierwszy gościliśmy panie z Koła Gospodyń Pod Bocianim Gniazdem ze Stróż.
Złotą Klamrę rozpoczął prezes Samarytańskiego Towarzystwa Józef Gwiżdż witając wszystkich bardzo serdecznie.
Jak co roku za bezinteresowną pracę na rzecz mieszkańców DPJ został wręczony medal „Samarytanina roku 2015”. W tym roku medalem tym została uhonorowana pani Elżbieta Izworska, na co dzień mama wychowująca dwójkę dzieci i studentka III roku pedagogiki specjalnej w Tarnowskiej Szkole Wyższej.

W tym roku głównym wydarzeniem Złotej Klamry był występ najbardziej autentycznego Zespołu Folklorystycznego z naszego regionu „Pogórzanie” z Jastrzębi, który ze swadą przedstawił swój folklorystyczny repertuar.
Przed publicznością Złotej Klamry wystąpiły dzieci z klasy I B Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie w układzie tanecznym, pod kierownictwem pani Grażyny Gwiżdż.

Wspólny śpiew, tańce i zabawy, przy akompaniamencie pana Tadeusza Malika towarzyszyły uczestnikom do późnych godzin popołudniowych, wszakże o godzinie 21 czekały nas emocje sportowe związane z Euro 2016.
Warto wspomnieć, że obsługę uczestników imprezy wzięli na siebie dobrze zorganizowani pracownicy DPJ, których dzielnie wspomagała grupa wolontariuszy ze Szkolnego Koła Wolontariatu przy Gimnazjum bł. Krystyna Gondka w Zakliczynie.
Dzięki licznym darczyńcom mogliśmy ugościć uczestników Złotej Klamry bigosem po samarytańsku, ciastem i napojami.

  • W imieniu organizatorów chcemy podziękować instytucjom, firmom i osobom prywatnym, dzięki którym mogliśmy uświetnić Złotą Klamrę. Dziękujemy:
  • Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze środków będących w dyspozycji Starostwa Powiatu Tarnowskiego,
  • Toruńskim Zakładom Materiałów Opatrunkowych z Torunia,
  • Firmie Citonet z Krakowa,
  • Firmie Delikatesy Centrum z Zakliczyna której właścicielem jest Pani Jadwiga Wierzbicka-Król,
  • Właścicielowi Firmy Tropic z Faściszowej
  • i innym, także osobom prywatnym.

Ryszard Kuczyński