_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”

Nasza placówka realizuje grant pn. Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19,  w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 32 419,29 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

W wyniku realizacji grantu będzie możliwe:   
1. Doposażenie stanowisk pracy personelu Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19.
2. Doposażenie Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki  epidemią i jej skutkami.
3. Utworzenie 2 miejsc do odbywania noclegu/izolacji/kwarantanny dla personelu, który nie może lub nie chce wrócić do własnych domów i rodzin ze względu na zagrożenie zarażeniem SARS-CoV-2, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia.
 
Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.