_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Informacja o realizacji zadania publicznego przez Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II na zlecenie Gminy Zakliczyn

W drodze konkursu ogłoszonego przez Gminę Zakliczyn,
zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Gmina Zakliczyn reprezentowana przez Dawida Chrobaka – Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn i Urszulę Nowak – Skarbnik Gminy zleciła Samarytańskiemu Towarzystwu im. Jana Pawła II w Zakliczynie realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 13 osób przewlekle somatycznie chorych w 2016 r.”