_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Informacja o realizacji zadania publicznego przez Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II na zlecenie Powiatu Tarnowskiego

W drodze konkursu ogłoszonego przez Powiat Tarnowski, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Powiat Tarnowski reprezentowany przez Romana Łucarza – Starostę Tarnowskiego i Jacka – Hudymę Członka Zarządu Powiatu Tarnowskiego, zlecił Samarytańskiemu Towarzystwu im. Jana Pawła II w Zakliczynie realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej pod nazwą „Dom Pogodnej Jesieni w Zakliczynie dla 41 osób przewlekle somatycznie chorych” na okres 5 lat tj. od 01.01.2016 r. 31.12.2020 r.