_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Jan Paweł II Święty

Dla założycieli i obecnych działaczy Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II, Karol Wojtyła to postać najwybitniejsza w historii naszego narodu. Już ponad 20 lat temu obraliśmy go sobie, jako patrona naszego stowarzyszenia, pomimo że wówczas raczej nie praktykowano powoływania na patrona osób żyjących.
Dla nas Jan Paweł II był i jest autorytetem, postacią nietuzinkową, krystaliczną i inspirującą do działań na rzecz drugiego człowieka, człowieka, który potrzebuje wsparcia i pomocy.

Przez ponad 20 lat naszej działalności, jako organizacji pozarządowej, zrealizowaliśmy przy pomocy rzeszy osób i instytucji wiele inicjatyw służących potrzebującym. Jednak najbardziej widocznym dziełem jest Dom Pogodnej Jesieni – dom pomocy dla przewlekle somatycznie chorych. Staramy się, aby zamieszkujący w nim pensjonariusze, znaleźli godne warunki życia i jesień swojego życia spędzili w poczuciu bezpieczeństwa, otoczeni należytą, profesjonalną opiekę. Dla znacznej części mieszkańców bardzo ważną jest codzienna wspólna modlitwa, która jest naturalną terapią dla człowieka chorego, w podeszłym wieku. W DPJ znajduje się kaplica, a w jej ołtarzu obraz Jezusa Miłosiernego. Obok, po kanonizacji Jana Pawła II, zostały powieszone obrazy Świętego Jana Pawła II i Świętej Faustyny Kowalskiej. Mamy nadzieję, że kaplica w DPJ za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II i Świętej Faustyny, stanie się miejscem jeszcze większego ukojenia w cierpieniu chorym oraz źródłem wszelkich łask potrzebnych wszystkim mieszkańcom i pracownikom DPJ, a także błogosławieństwa dla działaczy Samarytańskiego Towarzystwa.

W imieniu działaczy i sympatyków Samarytańskiego Towarzystwa, dedykujemy naszemu Świętemu Patronowi Dom Pogodnej Jesieni, jako żywy pomnik budowany od wielu lat i służący potrzebującym. Z nadzieją na dalsze duchowe wsparcie, pragniemy uczyć się od Naszego Świętego Patrona pokory, skromności, ale i radości w naszym samarytańskim pomaganiu.

Ryszard Kuczyński