_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Komunikat!

Na podstawie zaktualizowanych rekomendacji MRiPS, MZ i GIS dla placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym , przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w związku ze szczepieniami mieszkańców i pracowników tych placówek przeciwko COVID-19, przesłanych w dniu 26.05.2021r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Krakowie, Dyrektor Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie wprowadza:

ZASADY WZMOŻONEGO REŻIMU SANITARNEGO, KTÓRE POWINNY BYĆ BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGANE PRZEZ OSOBY ODWIEDZAJĄCE MIESZKAŃCA, KTÓRE SĄ NIEZASZCZEPIONE I NIE WYKONYWAŁY TESTU ANTYGENOWEGO LUB PCR W KIERUNKU WIRUSA 48 GODZIN PRZED DNIEM ODWIEDZIN ORAZ NIE SĄ OZDROWIEŃCAMI:

1.Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).

2. Wskazana jest rejestracja osób odwiedzających (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego mieszkańca).

3. Obowiązkowe dokładne (min. 30 sek.) umycie rąk wodą z mydłem niezwłocznie po wejściu do obiektu

– Preferowana forma odwiedzin na zewnątrz budynku (ogród, park, altana), o ile istnieje taka możliwość.
– Stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas wizyty.
– Zachowanie dystansu min. 1,5 m od odwiedzanego mieszkańca i innych osób przebywających w placówce.
– Rekomenduje się stworzenie takich warunków w placówce, aby odwiedzjący miał kontakt tylko z zaszczepioną osobą odwiedzaną i zaszczepionym personelem placówki wskazanym do organizacji odwiedzin.
– Odwiedziny z zachowaniem zasady 1 osoba odwiedzająca na 1 odwiedzanego mieszkańca jednocześnie. Liczba osób odwiedzjących w danym czasie powinna zostać dostosowana do warunków lokalowych, możliwości organizacyjnych panujących w placówce oraz uwzględniać potrzebę kontaktu mieszkańca z bliskimi, jak również jego stan zdrowia.