_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. nr 59/2 w m. Zdonia”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pn.: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. nr 59/2 w m. Zdonia” ma na celu zwiększenie atrakcyjności obszaru LGD Dunajec-Biała dla mieszkańców i turystów, zwiększenie dostępu do oferty czasu wolnego oraz pobudzenie aktywności i integracji mieszkańców współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.