_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Podziękowanie

Miniony rok był kolejnym rokiem, w którym Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie prowadziło działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia,
w szczególności ludzi starych, chorych, opuszczonych, bezdomnych.
Nie możemy nie zauważać pomocy, jaką w tych działaniach udzielili naszemu stowarzyszeniu ofiarodawcy. W 2019 roku otrzymaliśmy darowizny o wartości 46 985,60zł, w tym 45 985,60 od osób fizycznych i 1 000,000zł od osób prawnych. Ponadto na konto Towarzystwa wpłynęło 18 633,90 zł z wpłat 1% podatku od osób fizycznych.

Zarząd Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II
w Zakliczynie składa serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom, którzy wspierają działalność Towarzystwa.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie środki otrzymane, czy to w formie darowizn czy wpłat  1%  podatku, przeznaczane są na cele statutowe określone w Statucie Towarzystwa.