_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Samarytańska pomoc dla Ukrainy

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych (SFOP) mająca siedzibę w Zakliczynie zwraca się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc finansową dla Unii Samarytan Ukrainy (SSU) – organizacji, która obecnie w Kijowie jest zaangażowana w opiekę nad osobami poszkodowanymi podczas wydarzeń na Majdanie.

 

Zarówno polski SFOP jak i ukraiński SSU należą do SAMARITAN INTERNATIONAL (SAM.I.), międzynarodowej organizacji zrzeszającej pozarządowe organizacje samarytańskie z 15 krajów europejskich działające w dziedzinie usług społecznych, służb ratowniczych, szkolenia pierwszej pomocy i pomocy humanitarnej za granicą. Wszystkie organizacje członkowskie SAM.I. solidaryzując się ze swoimi kolegami z Ukrainy i wszystkimi demokratycznym siłami politycznymi na Ukrainie organizują zbiórkę funduszy na leczenie ofiar demonstracji w Kijowie.

 

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych uruchomiła konto bankowe, na które do końca marca br. można wpłacać pieniądze w ramach akcji pomocowej (nr konta: 83 1050 1722 1000 0024 0624 4760). W dniach od 9 do 16 marca zostaną także przeprowadzane kwesty przez organizacje z Polski zrzeszone przez SFOP: w Zakliczynie przez Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II i Ochotniczą Straż Pożarną, w Stróżach przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej, w Tarnowie przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz w Brzesku przez placówkę zamiejscową SFOP.

Unia Samarytan Ukrainy została założona w 2008 roku i zajmuje się udzielaniem pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym, potrzebującym i innym osobom, które są w potrzebie materialnej lub społecznej, a także szkoleniem swoich członków i społeczeństwa w zakresie pierwszej pomocy i opieki. SSU zrzesza 19 federacji regionalnych i powiatowych w całej Ukrainie i ma około 5 500 członków. Obecnie organizacja samarytańska w Kijowie zaangażowana jest w opiekę nad osobami poszkodowanymi podczas wydarzeń na Majdanie. Wiele z nich opuszcza szpitale, ale wymagają dalszej opieki poszpitalnej w domach. Istnieje konkretna potrzeba zakupu sprzętu medycznego, środków opatrunkowych, leków i innych podstawowych środków pomocowych.

Nie bądź obojętny! Wspomóż ofiary walk na Majdanie. Będziemy wdzięczni za każdą złotówkę!