_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Tadeusz Świderski uhonorowany medalem „Samarytanin 2019”

Od dzieciństwa bardzo uzdolniony, szczególnie matematycznie. Po skończeniu szkoły podstawowej w Zakliczynie w roku 1959, nauki pobierał w  III liceum ogólnokształcącym w Tarnowie, które ukończył w 1963 roku.

Jako jeden z niewielu w ówczesnych czasach młodzieńców z Zakliczyna podjął studia dzienne na Politechnice Warszawskiej, na kierunku: budownictwo drogowe, o specjalności: drogi i lotniska. Po ukończeniu studiów w Warszawie powrócił do swojej Małej Ojczyzny gdzie założył rodzinę i podjął pracę w swoim zawodzie  pracując w różnych przedsiębiorstwach i urzędach. W międzyczasie zdobywał liczne uprawnienia w dziedzinie budownictwa oraz uprawiał ziemię w swoim gospodarstwie rolnym. W roku 1996 założył  Pracownię Projektową Grafion. Jednym z jego ważnych realizowanych projektów był projekt rozbudowy Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie oraz projekty szkół , remiz strażackich, dróg i chodników na terenie gminy Zakliczyn i gmin ościennych.

 Należy dodać, że wspólnie ze swoją małżonką wychował i wykształcił cztery uzdolnione córki, które poszły w ślady zawodowe swoich rodziców.

Pan Tadeusz Świderski ma ścisły analityczny umysł, ale mało kto wie, że oprócz tej zdolności ma bardzo wrażliwą samarytańską duszę. Pomaga ludziom biednym, szczególnie  osobom samotnym i opuszczonym. Od ponad 25 lat wspomaga też   Dom Pogodnej Jesieni nadzorując jego rozbudowę, wykonując wszelakie ekspertyzy i opinie w zakresie budowlanym, często bezinteresownie.  Co roku dostarcza też  nieodpłatnie do DPJ warzywa i przetwory ze swojego ogrodu.

R. Kuczyński