_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Walne Zebranie Sprawozdawcze Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie

Dnia 30 marca 2016 r. w świetlicy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie przy ulicy Malczewskiego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II, podczas którego Zarząd Towarzystwa przedstawił sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2015 r., które przez zebranych zostało przyjęte jednogłośnie.

Komisja Rewizyjna przedstawiła też swoje sprawozdanie, w którym dokonała oceny Zarządu Towarzystwa za pracę w roku 2015. Na Zebraniu przyjęto także Plan działania Towarzystwa na 2016 r.

R. Kuczyński