_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II

W dniu 22 marca w Szkole Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie przy ul. Malczewskiego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie.

Podczas tego najważniejszego dla każdego  stowarzyszenia wydarzenia, zakliczyńscy Samarytanie  przyjęli sprawozdania z działalności, zarówno merytoryczne jak i finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, która zawnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Samarytańskiego Towarzystwa. Towarzystwo przyjęło w tym zakresie stosowne uchwały.

W następnej kolejności przystąpiono do wyboru nowych władz.

W wyniku dobrej oceny  pracy zarówno Prezesa jak i Zarządu Samarytańskiego Towarzystwa, Walne Zebranie powierzyło po raz kolejny funkcje Prezesa panu Józefowi Gwiżdżowi. Należy dodać, iż pan Józef Gwiżdż kieruje społecznie stowarzyszeniem już 20 lat.

W skład Zarządu Towarzystwa  weszli: Krystyna Sienkiewicz-Witek, która została wiceprezesem, Aneta Ryba, która została skarbnikiem,  Ryszard Kuczyński, który został sekretarzem i Janina Budzyn.

Nową Komisję Rewizyjną tworzą: Barbara Śmistek, która została przewodniczącą, Edward Ogonek i Stanisław Jastrząb.

Następnie przyjęto plan działalności Towarzystwa na rok 2018 i wnioski przyjęte w trakcie tego spotkania.