_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

W dniu 27 marca bieżącego roku w godzinach od 18:15 do 20:15 w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie. Członkowie Towarzystwa będący obecni na Zebraniu wysłuchali sprawozdania merytorycznego, finansowego oraz protokołu Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. Następnie Zebranie przyjęło te sprawozdania w formie uchwał.


Podsumowano także czteroletnią kadencję pracy Zarządu i oceniono efekty działania Samarytańskiego Towarzystwa im Jana Pawła II w Zakliczynie w latach 2010-2013 w formie prezentacji multimedialnej.
Na Walnym Zebraniu dokonano wyboru Władz Towarzystwa na kolejną kadencję 2014 – 2018.

W skład Zarządu weszli:


Józef Gwiżdż – Prezes
Sylwester Gostek – Zastępca Prezesa,
Ryszard Kuczyński – Sekretarz,
Aneta Ryba – Skarbnik,
Janina Budzyn – Członek Zarządu.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Maria Ogonek – Przewodnicząca Komisji,
Stanisław Jastrząb – Członek Komisji,
Barbara Śmistek – Członek Komisji.