_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Zapytanie ofertowe

Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie w związku z realizacją projektu „Likwidacja barier transportowych w Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie” występuje z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa samochodu 9 osobowego (8 osób + kierowca) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich, zgodnie ze specyfikacją techniczną zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Okres realizacji: 4 miesiące

Termin składania: 2021-07-23, godz.12.00

Termin związania ofertą: 30 dni

Termin otwarcia ofert: 2021-07-23, godz. 12.15

Miejsce składania ofert: 

ofertę należy przesłać na adres mailowy Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie, tj. samarytanie@samarytanie.org.pl

Kryteria oceny:

I. Cena brutto za realizację całego zamówienia – 60 %

Punkty będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cmin : Cx) × 60

gdzie:

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie za „cenę”,

Cmin – cena minimalna (z VAT) zaoferowana w przetargu spośród ofert ocenianych

Cx – cena (z VAT) podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

II. Okres gwarancji na silnik i wszystkie podzespoły samochodu obejmującej funkcjonowanie

samochodu, wady materiałowe i fabryczne (przy maksymalnym przebiegu 200 000 km) – 20%

Punkty przyznane za kryterium „okres gwarancji” będą liczone wg następującego wzoru:

Wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji będzie punktowany następująco:

24 – miesięczny okres gwarancji – 6 pkt

36 – miesięczny okres gwarancji – 12 pkt

48 – miesięczny okres gwarancji – 20 pkt

Minimalny okres gwarancji to 24 m-cy. Oferty z okresem gwarancji poniżej 24 miesięcy lub

niepodanym okresem gwarancji zostaną odrzucone jako niespełniające wymagań.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wg tego kryterium wynosi 20.

III. Okres gwarancji na powłokę lakierniczą (przy maks. przebiegu 200 000 km) – 20 %

36 – miesięczny okres gwarancji – 6 pkt

48 – miesięczny okres gwarancji – 12 pkt

60 – miesięczny okres gwarancji – 20 pkt

Minimalny okres gwarancji to 36 m-cy. Oferty z okresem gwarancji poniżej 36 miesięcy lub

niepodanym okresem gwarancji zostaną odrzucone jako niespełniające wymagań.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wg tego kryterium wynosi 20.

Dane kontaktowe:

Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie

ul. Grabina 11

32-840 Zakliczyn

tel. 14 66 53 631, samarytanie@samarytanie.org.pl

Osoba do kontaktu: Ryszard Kuczyński

Specyfikacja techniczna