_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Złota Klamra 2021

Dnia 15 czerwca br. w godzinach porannych  w ogrodzie Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie przy ulicy Grabina 11  odbyła się Złota Klamra zorganizowana po raz szesnasty  przez Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II.

Złota Klamra jest cykliczną imprezą kulturalną, której ideą była międzypokoleniowa integracja mieszkańców domu z otoczeniem, stąd otwarty charakter imprezy. W minionym roku zrezygnowano z jej organizacji ze względu na pandemię COVID-19. Względy epidemiologiczne również w tym roku odcisnęli swoje piętno na formule spotkania i z troski o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie, organizatorzy spotkania zdecydowali zmienić charakter imprezy na zamknięty i ograniczyć grono uczestników do mieszkańców i pracowników DPJ oraz występujących artystów.

W związku z utrzymującym się od dwóch lat zagrożeniem epidemiologicznym w kraju,  samoistnie zmienił się także główny cel Złotej Klamry.  Istotą stało się wzmocnienie więzi wewnętrznych i poczucia wspólnoty, a służyć temu miały kontakt z „żywą muzyką”, śpiew piosenek  z czasów młodości mieszkańców DPJ, wspólne zabawy i tańce.  Dzięki nim odżyły miłe wspomnienia. Spotkanie dodatkowo umilał tradycyjny „Bigos po samarytańsku” przygotowany przez pracownice kuchni DPJ oraz wyśmienite ciasto upieczone przez Panie ze Stowarzyszenia pod Bocianim Gniazdem ze Stróż pod kierownictwem p. Ewy Krakowskiej.

Przed uczestnikami spotkania, w pięknych regionalnych strojach, wystąpił Zespół Małopolskich Heligonistów działający przy Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz”.  W dalszej kolejności wspólny śpiew był przeplatany tańcami oraz zabawami i konkursami prowadzonymi przez terapeutkę zajęciową p. Katarzynę Walichowską. Do śpiewu i tańca przygrywał zaprzyjaźniony z mieszkańcami domu, niezastąpiony p. Tadeusz Malik. Zadbano także o dobre nagłośnienie.

Ze względu na upalną aurę zmienione także porę spotkania, które w tym roku odbyło się w godzinach porannych. Przed negatywnymi skutkami wysokiej temperatury seniorów uchroniły także owoce i napoje dostępne cały czas w trakcie całego spotkania.

Dyrektor placówki Ryszard Kuczyński w trakcie imprezy podkreślał znaczenie wkładu finansowego ze środków PFRON, będących w dyspozycji powiatu tarnowskiego, dzięki którym ta impreza mogła się odbyć.

Dyrektor Ryszard Kuczyński poinformował także, że Samarytaninem 2020 roku został Pan Janusz Lenda z Krakowa, który od wielu lat ukwieca ogród i taras DPJ. Ze względów zdrowotnych Pan Janusz nie mógł być obecny na imprezie i w związku z tym, List Gratulacyjny wraz z pamiątką zostanie do niego wysłana przesyłką.

Atmosfera spotkania była bardzo przyjacielska i radosna, co zostało uchwycone na zdjęciach autorstwa Stanisława Kusiaka (fotorelację załączono poniżej), a mieszkańcy DPJ wyrażali wielką wdzięczność i zadowolenie oraz dziękowali za obfitość poczęstunków.

Niniejszym, Dyrektor DPJ w Zakliczynie, załącza wielkie podziękowania dla pracowników Domu Pogodnej Jesieni  za sprawną obsługę mieszkańców podczas spotkania, uczestnictwo w tańcach i zabawach, wspólnym śpiewie, przygotowaniu placu zabaw i szybkim uporządkowaniu miejsca po skończonej Złotej Klamrze.

R. Kuczyński

GALERIA