_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Złota Klamra 2022

Po dwóch latach ograniczeń epidemiologicznych, w czerwcowe popołudnie dnia 14.06.2022r. na dziedzińcu Domu Pogodnej Jesieni odbyła się po raz 17 międzypokoleniowa impreza integracyjna „Złota Klamra 2022”.

Gospodarzem wydarzenia był prezes Samarytańskiego Towarzystwa i jednocześnie radny Powiatu Tarnowskiego Józef Gwiżdż, a wśród gości byli między innymi dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie Anna Górska i wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Tarnowskiego Irena Kusion,. Władze Gminy Zakliczyn reprezentowali Dawid Chrobak, burmistrz Zakliczyna, radni Rady Gminy Zakliczyn Ewa Nijak, Renata Dyngosz, Magdalena Oleksik, Marek Soból i Jan Jewulski oraz Ewa Bardon – przewodnicząca Zakliczyna i Anna Piotrowska – dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie.

W gronie gości na Złotej Klamrze byli obecni także: Władysława Ściborowicz – żona śp. Stefana Ściborowicza założyciela naszej organizacji, która jest honorowym członkiem Samarytańskiego Towarzystwa,  Barbara Żychowska reprezentująca SFOP, Ewa Krakowska prezes Stowarzyszenia  pod Bocianim Gniazdem, a zarazem przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Stróżach, Zofia Górnikiewicz prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zakliczynie, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Stróżach i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Dzierżanin z opiekunami.

Wszystkich gości oraz mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni i członków Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie przywitał dyrektor domu Ryszard Kuczyński, który na wstępie przeczytał wiersz autorstwa Anny Szczepańskiej, jako przesłanie do uczestników Złotej Klamry.  

Złota Klamra

Jest czas na wysiew kwiatów, na wzrost wiosenny i letni zapach.

Jest czas na kształt i koloryt jesiennego liścia, na drzewa dojrzałość, wrzosów przychylność…

Oto staje się chwila barwna nad wodami, do których przywykło wasze serce.

Staje się radość miodna, z wieku i mądrości płynąca.

Niech trwa i ciepłem będzie zawsze.

Bo nie ma innych dróg, prócz tych które miłość i wiarę niosą, które zachwytem

W skrzydłach ptasich nad Dunajca brzegiem pozostają.

Jesteście brązem i snem ziemi. Tu i teraz – stajecie się drogowskazem pokoleń.

By nie zostało zapomniane, zagubione, niczyje!

A kiedy liść zielony was dotknie, nadzieja złotą klamrą zakwitnie na horyzontu linii.

I trwać będą  przy sobie pokolenia, którym barwa doliny nie jest obca.

O tym co dawniej i teraz opowiedzą drogi pod wierzbami, ścieżki wydeptane,

Brzegi w mgłach i niekończących się ludzkich pragnieniach.

Kto pragnie i marzy, ten bliski jest Bogu… Ten wschodem i zachodem słońca patrzy w oczy.

Nie boi się ostatniego brzegu, bo smuga światła prowadzi go ku wyspom ocalenia i radości.

Anna Szczepańska

W dalszej części głos zabrał burmistrz Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, który życzył uczestnikom Złotej Klamry dużo radości i dobrej zabawy.

Przed zgromadzonymi wystąpiła kapela podwórkowa „Gulony”, której inicjatorem powstania był Tadeusz Malik. Zgodnie z tradycją, spotkaniu towarzyszył wspólny śpiew przeplatany konkursami i tańcem. W czasie Złotej Klamry zorganizowano również loterię fantową, z której zebrane datki przeznaczono na wsparcie zakupu wózka dla Mateusza Krakowskiego z Bieśnika i jego rehabilitację.

Tutaj znajdują się protokół z loterii i lista sponsorów.

Impreza integracyjna Złota Klamra odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Tarnowie, a na stole zagościł bigos po samarytańsku i ciasto upieczone prywatnie przez pracownice Domu Pogodnej Jesieni.

Podczas spotkania nieoceniona była praca wolontariuszy ze Szkolnego Koła Wolontariatu działającego przy Szkole Podstawowej w Zakliczynie pod kierunkiem pani Justyny Iwaniec.

Organizatorzy bardzo dziękują uczestnikom tego wydarzenia za przybycie i wspólną zabawę, a darczyńcom za wsparcie finansowe i rzeczowe.

Szczególne słowa uznania należą się pracownikom Domu Pogodnej Jesieni, którzy kompleksowo przygotowali imprezę integracyjną Złota Klamra 2022.

R. Kuczyński