_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

ZŁOTA KLAMRA 2023 – XXX LECIE SAMARYTAŃSKIEGO TOWARZYSTWA IM. JANA PAWŁA II

W dniu 17 czerwca br. w ogrodzie Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie przy ul Grabina 11 odbyła się 18 Złota Klamra – międzypokoleniowa impreza integracyjna. Samarytańskie Towarzystwo obchodziło także 30 – lecie swojego powstania.

Organizatorom zależało na tym aby osoby zamieszkałe w DPJ, ich bliscy, społeczność lokalna, zaproszeni mieszkańcy DPJ z Tuchowa i DPS ze Stróż, uczestnicy WTZ z Dzierżanin, młodzież, władze powiatowe i gminne, członkowie Samarytańskiego Towarzystwa, delegacje Kół Gospodyń Wiejskich ze Zdoni i Stróż i innych miejscowych organizacji pozarządowych oraz inni zaproszeni goście stanowili jedną rodzinę.

Na wstępie prowadzący przywitał zaproszonych gości.  

Następnie głos zabrał burmistrz miasta i gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, który przypomniał zgromadzonym ideę założenia Towarzystwa, które powstało jako oddolna inicjatywa obywatelska, chcąca zaradzić trudnej sytuacji osób samotnych i otoczyć ich opieką, tworząc dla nich dom pomocy. Podkreślił, że Samarytańskie Towarzystwo było jakby „matką” organizacji  pozarządowych powstałych w okresie transformacji ustrojowej po roku 1989 w gminie Zakliczyn.

Dawid Chrobak wręczył na ręce prezesa Józefa Gwiżdża pamiątkową paterę dla Samarytańskiego Towarzystwa im Jana Pawła II z okazji 30 lecia, oraz został też poproszony,  o to aby wręczył podziękowanie panu Józefowi Gwiżdżowi od 25 lat społecznie pełniącego funkcję prezesa stowarzyszenia, za bezinteresowność, zaangażowanie i służbę dla drugiego człowieka od członków Towarzystwa , mieszkańców i pracowników DPJ.

Prezes wzruszony podziękował za pamięć i podkreślił wzorową współpracę Samarytańskiego Towarzystwa z Radą Gminy Zakliczyn i Starostwem Powiatu Tarnowskiego, dzięki której stowarzyszenie może realizować swoją misję.

Uroczystość uświetnił występ znakomitego zespołu folklorystycznego Pogórzanie z Jastrzębi.

Nie zabrakło też wspólnego śpiewu, zabaw i tańców przy akompaniamencie i śpiewie pana Tadeusza Malika, który już po raz osiemnasty uczestniczył w tym wydarzeniu kulturalnym.

Zarówno w repertuarze Pogórzan jak i Tadeusza Malika były piosenki, które można było wspólnie pośpiewać, wspominając beztroskie lata młodości. Te proste piosenki były i są nośnikami tamtej dawnej rzeczywistości, mówią o miłości, tęsknocie, pracy, wartościach, tradycjach i relacjach międzyludzkich.

Przy wspaniałych występach Pogórzan i wspólnym śpiewie, zabawach integracyjnych, tańcach oraz sprzyjającej optymalnej pogodzie upływał mile czas. Organizatorom udało się  wytworzyć niepowtarzalną, pozytywną atmosferę, która zostanie zapamiętana na długo.

Należą się podziękowania wszystkim pracownikom DPJ za przygotowanie uroczystości – za niepowtarzalny wystrój, przygotowanie ławek, stolików, parasoli, pracownikom kuchni za smakowity bigos po samarytańsku i dobrą obsługę w czasie całej imprezy przy dużej pomocy 20 wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Zakliczynie pod opieką nauczycieli, Justyny Iwaniec i Rafała Łopatki.

Pracownicy DPJ pokazali wszystkim gościom, rodzinom mieszkańców, że są zgranym zespołem, któremu warto powierzyć swoich bliskich pod opiekę.

Na zakończenie odbyła się  też miła uroczystość pożegnania jednej z pracownic DPJ, która odchodzi na emeryturę.

Należą się także podziękowania za finansowe wsparcie  ze środków będących w dyspozycji Starostwa Powiatu Tarnowskiego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podziękowania kierujemy także pozostałym sponsorom i darczyńcom tj:

 1. Mariuszowi Osysko „Bar Tropic” z Faściszowej,
 2. Kołu Gospodyń Wiejskich „Zdonianki” za upieczenie ciast,
 3. Firmie Handlowo – Usługowej „Eldox” Edwarda Oleksego,
 4. Przedsiębiorstwu Handlowo – Usługowemu „Almarco” Aleksandra Bajorka,
 5. Hurtowni Spożywczej „Frukt” z Tarnowa,
 6. Przedsiębiorstwu Handlowo – Usługowemu „Pawik” Pawła Opioły,
 7. Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Pokój” z Filipowic,
 8. Hurtowni spożywczej „Jawit” z siedzibą w Krośnie,
 9. Ubojni zwierząt w Zakliczynie, Antoniego Jurkowskiego,
 10. Delikatesom Centrum Marka Króla,
 11. Piekarni Henryka Migdała,
 12. Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu Zachęta, sklep Lewiatan,
 13. Szkółce Roślin Ozdobnych Pawła Gaca,
 14. Firmie DEKORA Janiny Szczepańskiej,
 15. Aleksandrze Warias,
 16. Irenie Jaśkiewicz,
 17. Dziękuję za słodkości dla mieszkańców DPJ paniom z KGW w Stróżach na ręce pani prezes Ewy Krakowskiej.

Ryszard Kuczyński